Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 961.26 11.36 (1.2%)

HNX: 141.7 0.84 (0.6%)