Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 881.17 6.37 (0.73%)

HNX: 116.49 2.85 (2.5%)