Góp ý cho VNDIRECT

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 841.46 1.42 (0.17%)

HNX: 112.78 -0.57 (-0.51%)