Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm chuyên gia

Với sứ mệnh kết nối đầu tư – An tâm tài chính, Stockbook giúp bạn tìm kiếm chuyên gia tư vấn tài sản phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình. Đặc biệt bạn có thể tương tác trực tiếp với chuyên gia của mình trên Stockbook và nhận các thông tin mà bạn quan tâm.

BẠN CẦN MÔI GIỚI TƯ VẤN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN?

Cơ chế thông tin minh bạch và đa chiều trên Stockbook giúp bạn tìm kiếm Môi giới phù hợp với yêu cầu với mình về phong cách phục vụ, mức độ hiểu biết về sản phẩm.

BẠN CẦN ỦY THÁC ĐẦU TƯ?

Đầu tư mà vẫn ngủ ngon? Tại sao không? Đội ngũ chuyên gia quản lý danh mục sẽ giúp bạn quản lý danh mục tài sản với sự tận tâm và minh bạch.

BẠN CẦN TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN?

Lập kế hoạch tài chính với sự đồng hành của các chuyên gia tài chính cá nhân, giúp bạn sớm đạt các mục tiêu của cuộc đời.