Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên gia dịch vụ Ngân hàng đầu tư – IB Specialist

Tuyển dụng 135   |Ngày đăng: 07/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên Gia   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5-10 năm

Ứng tuyển

Chuyên gia pháp lý dịch vụ Ngân hàng đầu tư – IB Legal Specialist

Tuyển dụng 112   |Ngày đăng: 07/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên Gia   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Trên 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên dịch vụ Ngân hàng Đầu tư – IB Analyst

Tuyển dụng 196   |Ngày đăng: 07/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên Viên   |Hình thức: Chính Thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên Viên Lễ Tân Hành Chính

Tuyển dụng 74   |Ngày đăng: 06/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính Thức   |Kinh nghiệm: từ 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Tuyển dụng 44   |Ngày đăng: 06/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp Chế & Kiểm Soát nội bộ Cao Cấp

Tuyển dụng 225   |Ngày đăng: 05/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên nghiệp vụ Chứng khoán

Tuyển dụng 153   |Ngày đăng: 05/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: 6,000,000 - 11,000,000   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS)

Tuyển dụng 202   |Ngày đăng: 01/01/2021   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng nhóm phát triển phần mềm – Technical Leader

Tuyển dụng 68   |Ngày đăng: 01/01/2021   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: trưởng nhóm   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển