Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Tuyển dụng 789   |Ngày đăng: 15/05/2020   |Ngày hết hạn: 20/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Java Backend Developer (Junior/ Middle/ Senior)

Tuyển dụng 1031   |Ngày đăng: 14/05/2020   |Ngày hết hạn: 13/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Product Marketing

Tuyển dụng 94   |Ngày đăng: 14/05/2020   |Ngày hết hạn: 30/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 2-4

Ứng tuyển

Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ

Tuyển dụng 69   |Ngày đăng: 11/05/2020   |Ngày hết hạn: 30/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 3-5

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp Pháp chế

Tuyển dụng 47   |Ngày đăng: 11/05/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 3-5

Ứng tuyển

Test Leader

Tuyển dụng 523   |Ngày đăng: 01/05/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ đầu tư – CN.HCM

Tuyển dụng 1209   |Ngày đăng: 23/04/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: 5,000,000 - 18,000,000 VNĐ   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên đảm bảo chất lượng quy trình phát triển phần mềm – PQA

Tuyển dụng 349   |Ngày đăng: 09/04/2020   |Ngày hết hạn: 08/05/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 297   |Ngày đăng: 07/04/2020   |Ngày hết hạn: 25/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển